SURES

من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح میدهم، زیراترسیم کردن سریعتر است و مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی میگذارد

روش دسترسی به پاسخ درست بر اساس احتمالات

كشورهای ضعیف وقتی ‏می‏خواهند تكنولوژی ساخت یك محصول پیشرفته را به دست آورند، از مجموعه روش هایی استفاده‏ می‏كنند كه تحت نام دانش مهندسی معكوس دسته بندی‏می‏شوند. مثلا اگر بخواهند دانش ساخت و تولید یك مدل تلویزیون دیجیتالی جدید را پیدا كنند، ابتدا با حسابگری و دقت بی نظیر از تك تك اجزای تلویزیون اطلاعات برداری‏می‏كنند و به تدریج شروع به دمونتاژ یا باز كردن تك تك واحدها و نهایتا تك تك عناصر سازنده واحدها‏می‏كنند و از این مسیر و با كمك آزمایشات متعدد سعی ‏می‏كنند مسیر طی شده توسط سازنده اصلی برای رسیدن به این محصول پیشرفته ( در مثال ما تلویزیون دیجیتالی) را كشف كنند.
در این جزوه ما قصد داریم با استفاده از اصول مهندسی معكوس و استفاده از ابزارهای قدرتمند آمار و احتمالات و بحث های روانشناسی نحوه كاهش تردید بین جوابهای چهار گزینه ای به سه گزینه ای و نهایتا تك گزینه ای و كشف گزینه صحیح با درصد احتمال صحت بالا را برای شما تشریح كنیم. كارآیی خارق العاده این روشها هنگامی آشكار‏می‏شود كه شما نتایج آن را روی كنكورهای برگزار شده دوره های قبل تست و ارزیابی كنید. با كمی حوصله و پشتكار و دقت متوجه خواهید شد كه دیگر نیم ساعت آخر جلسات آزمون كنكور سراسری برای شما نیم ساعت ناامیدی نیست، بلكه نیم ساعتی است كه‏می‏تواند سرنوشت قبولی شما را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و جایگاه و رتبه علمی شما را تا حد خارق العاده ای جابجا كند. در زمانی كه فقط با زدن دوعدد تست بیشتر دانشگاه محل تحصیل و رشته و مقطع تحصیلی شما تعیین‏می‏شود، بدیهی است كه اگر روشی بتواند رسیدن به بیش از ده تست صحیح را تضمین كند، ارزشی هم سنگ طلا خواهد داشت. این درحالی است كه هیچ كس حاضر نیست كارآیی و اثر بخشی این روشها را بپذیرد و براساس آنها اقدام به زدن گزینه ها نماید.

قبل از اینكه وارد بحث اصلی شویم لازم است نخست روی چند نكته اساسی با هم به توافق برسیم. تنها به این شرط است كه ادامه مطالب زیر معنا دار‏می‏شود و‏می‏تواند منجر به نتیجه گردد:
نكته اساسی 1
روش مهندس معكوس زمانی جواب‏می‏دهد كه فرد حداقل دانش مهندسی مورد نیاز برای تكنولوژی مورد نظر را در اختیار داشته باشد. هر چه دانش فرد از موضوع بیشتر باشد، احتمال خطای او كمتر و امكان توفیق او در رسیدن به نتیجه مطلوب بیشتر‏می‏شود. به همین دلیل هر چه دایره اطلاعات درسی شما وسیع تر و تسلط شما به مفاهیم بنیادی دروس بیشتر باشد، میزان اثر بخشی این روشها بیشتر است. بنابراین در نظر داشته باشید كه این جزوه شبیه اسلحه ای است كه شما هر چه ورزیده تر باشید بیشتر به كمك شما‏می‏آید و و در كارزارها و میدان های آزمون بیشتر به دردتان‏می‏خورد. بنابراین تا آخرین لحظه باید سعی كنید بیشترین حجم اطلاعات ممكن رادر ذهن خود جای دهید. دربخش مربوط به تند یادگیری در این رابطه بحث شده است.
نكته اساسی 2
وقتی بحث احتمالات به میان‏می‏آید هرگز نباید روی اطلاعات مقطعی و موضعی نتیجه گیری كرد. بلكه باید دیدی كل نگر داشت و نتیجه نهایی را مد نظر قرار داد. برای مثال وقتی‏می‏گوئیم احتمال عبور ماشین های قرمزرنگی كه در هر ساعت از خیابان خاصی‏می‏گذرند. 30 درصد است. منظور این نیست كه 30 اتومبیل قرمز رنگ حتما پشت سر هم و به صورت قطاری از این خیابان عبور‏می‏كنند. بلكه منظور این است كه در هر ساعت از هر صد عدد ماشین، به احتمال قوی 30 تای آنها قرمز‏می‏باشند. به همین ترتیب وقتی ادعا می‏كنیم كه با روش تشریحی در این جزوه شما‏می‏توانید نسبت به كسی كه از این روش هیچ نمی داند، 30 درصد بیشترجواب درست بزنید، الزاما به این معنا نیست كه حتما و دقیقا 30 تای این تست ها درست و بقیه نادرست خواهند بود. چه بسا تعداد جوابهای درست شما بیشتر از 30 تا بشود و این بستگی به دقت و شانس و احتمالات دارد. اما نكته مهم این است كه شما حتما بیشتر از بقیه امتیاز خواهید آورد و عدد تضمینی برای توفیق شما در جوابدهی به این تست ها (نسبت به فردی كه از آنها بی اطلاع است )حداقل 30 درصد بالاتر است.
نكته اساسی 3
اگر فقط یك روز به آزمون باقی مانده است، هرگز نگوئید مطالعه دیگر بی فایده است و شما شانسی برای قبولی در آزمون ندارید. فراموش نكنید كه اگر قرار باشد همه سوالات درست جواب داده شوند و همه شركت كنندگان زمان كافی برای جوابدهی به سوالات در اختیار داشته باشند، دیگر كنكور و مبارزه معنای خود را از دست‏می‏دهد. در حقیقت باید زمان كنكور بسیار كمتر از زمان لازم برای پاسخگویی به همه سوالات باشد و سختی و مشكل بودن برخی از سوالات بسیار بیشتر از حدی باشد كه بتوان همه آنها را در مدت تعیین شده جوا ب داد. در حقیقت در آزمون های استاندارد همگانی مانند كنكور سراسری، طراحان سوال سعی‏می‏كنند بیشترین تعداد سوالات ممكن را در حداقل زمان ارائه دهند تا مسابقه معنای واقعی خود را پیدا كند. در این حالت دیگر استفاده از واژه " بی فایده" برای مطالعه بی معناست، چرا كه حتی یك نیم نگاه به یك صفحه كتاب‏می‏تواند در رساندن شما به جواب یك تست تعیین كننده باشد.
نكته اساسی 4
ما خیلی وقتها مطالعه نمی كنیم كه چیزی را یاد بگیریم، بلكه بسیاری اوقات مطالعه‏می‏كنیم تا چیزهایی را فراموش كنیم. به عبارت دیگر شاید مطالعه بیشتر و وقت گذاشتن برای مرور سریع مطالب باعث نشود كه ما مطلب جدیدی را یاد نگیریم، اما لااقل این فایده را دارد كه به ما‏می‏آموزد مطلب و گزینه نادرست كدام است. همچنانكه در ادامه خواهید دید، همین كه شما بدانید كدام گزینه نادرست است‏می‏تواند كمك بسیار زیادی برای رساندن شما به گزینه درست باشد. به این بیاندیشید كه در بین چهار گزینه ارائه شده فقط یكی از گزینه ها درست است. و سه تای دیگر نادرست‏می‏باشند. شاید تشخیص جواب درست زیاد هم ساده نباشد، اما بسیاری اوقات تشخیص جواب نادرست بسیار راحت تر است و شما‏می‏توانید با استفاده از دانش "نادرست شناسی" به راحتی روی گزینه درست فرود آئید و آن را در جا و بدون اینكه دلیل درستی اش را بدانید! شكار كنید. این در حالی است كه با كمك روشهای آماری ارائه شده در این جزوه، همین دانستن جوابهای نادرست هم خود یك راهنمای بزرگ برای رساندن شما به گزینه درست محسوب‏می‏شود. از این به بعد هر وقت خواستید درسی را بخوانید و وقت كافی برای یادگیری مباحث اصلی در اختیار نداشتید، بلافاصله میدان را واگذار نكنید. به خاطر داشته باشید كه هدف از مطالعه فقط یادگیری نیست و بسیاری اوقات ما مطالعه‏می‏كنیم تا افكار و ایده های انحرافی و نادرست را فراموش كنیم !
نكته اساسی 5:
گول ایده های آرمانی و صفات توافقی بهترین و بالاترین و باهوش ترین را نخورید و هرگز تصور نكنید كه دنیا بر اساس اصل درست و نادرست و یا همه چیز یا هیچ چیز آفریده شده است! به بیان دیگر گمان نكنید كه برای تسلط به یك كتاب درسی مثلا ریاضی یا زیست شناسی یا عربی باید حتما از اول تا آخر آن را كاملا مسلط باشید و تمام نكات و جزئیات آن را به طور دقیق مطالعه و تمرین كرده باشید. بر خلاف ایده های آرمان گرایانه و مطلق نگر، دنیا به جای تقسیم شدن به درست و نادرست، از اتفاقاتی پر شده است كه معمولا " كمی درست " و " تا حدودی نادرست " و ….‏می‏باشند. به عبارت دیگر این تصور كه چون مدرسه خوبی نداشته‏اید و یا در زمان دبیرستان خوب درس نخوانده اید پس نمی توانید هم پای شاگردان ممتاز وارد میدان رقابت شوید و به ناچار باید میدان را واگذار كنید، تصوری موهومی و باطل است كه اگر همین الآن آن را از مخیله خود خارج نسازید برای همیشه و در تمام صحنه های زندگی شما را وادار به عقب نشینی و زمین گیر شدن‏ می‏نماید. همیشه با خود بگو ئید كه شاگردممتازها و محصلین مدارس نمونه ای "كمی تا حدودی بیشتر از شما مسلط" اند و این مقدارتفاوت نسبی با كمی تلاش و پشتكار از سوی شما به راحتی قابل حصول است
روح من ، برای من رفیقی است که مرا ، هنگام روزهای سخت و سنگین ، دلداری می دهد ، و هنگام فزونی یافتن غم های زندگی تسکین می بخشد.

کسی که همدم روح خود نباشد ، دشمن مردم است. کسی که در خویشتن خویش دوستی را نمی یابد ، آکنده از ناامیدی خواهد مرد. زیرا زندگی از درون انسان می جوشد ، نه از بیرون او.

نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:00 ق.ظ

Thanks a lot, Excellent stuff!
global pharmacy canada canadian pharmaceuticals online aarp recommended canadian pharmacies drugs for sale canadian prescriptions online canadian pharmacy cialis canadianpharmacyusa24h is it legal canada viagra canadian pharmacy uk delivery canada online pharmacies legitimate
viagra cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 06:28 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
buy cialis online only best offers cialis use cialis arginine interactio side effects of cialis cialis tablets cialis et insomni cialis cuantos mg hay cost of cialis cvs achat cialis en suisse cost of cialis per pill
cialis kamagra levitra
یکشنبه 2 تیر 1398 02:29 ب.ظ

This is nicely put! !
cialis pills cialis tablets cialis patent expiration buy name brand cialis on line canadian discount cialis cipla cialis online acquisto online cialis cialis farmacias guadalajara import cialis cialis 5 mg funziona
cialis pills boards
شنبه 1 تیر 1398 11:44 ب.ظ

This is nicely said. .
cialis generique cialis farmacias guadalajara cialis generic tadalafil buy cialis savings card price cialis best cialis sans ordonnance cialis australian price prezzo di cialis in bulgaria cialis alternative cialis manufacturer coupon
Buy cialis
شنبه 1 تیر 1398 07:00 ق.ظ

Thanks a lot! Plenty of postings!

cialis 20mg prix en pharmacie estudios de cialis genricos how to purchase cialis on line recommended site cialis kanada what is cialis wow cialis tadalafil 100mg acquistare cialis internet cialis from canada where to buy cialis in ontario canada discount drugs cialis
http://obntolpup.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:39 ب.ظ

You mentioned it really well.
cialis generico buy generic cialis cialis pills price each link for you cialis price cialis ahumada enter site natural cialis cialis cuantos mg hay cialis sicuro in linea weblink price cialis cialis generico online
http://fracendia.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:34 ق.ظ

You have made your position pretty effectively!!
cialis 05 wow look it cialis mexico buying cialis in colombia cialis rezeptfrei we like it cialis soft gel buy cialis cheap 10 mg how does cialis work india cialis 100mg cost cialis qualitat no prescription cialis cheap
http://compratli.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:33 ق.ظ

Excellent facts. Cheers.
cialis great britain generic cialis soft gels buy name brand cialis on line cialis coupons printable effetti del cialis price cialis per pill only best offers 100mg cialis cialis qualitat cialis from canada cialis pills
Online cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:08 ب.ظ

You actually explained this wonderfully.
cialis great britain cialis for sale effetti del cialis only now cialis 20 mg buy cialis online cialis dosage buy cheap cialis in uk order cialis from india order cialis from india cialis 5mg billiger
cialis canada prices
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:26 ق.ظ

Tips effectively utilized!!
i recommend cialis generico cialis generico in farmacia cialis generico postepay cialis without a doctor's prescription viagra vs cialis generic cialis tadalafil cialis 30 day sample achat cialis en suisse cialis tadalafil online buying cialis on internet
http://ucanib.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:11 ب.ظ

You actually reported it very well.
cialis super kamagra safe dosage for cialis cialis professional from usa interactions for cialis cialis generique acquistare cialis internet generic cialis pill online tarif cialis france we recommend cialis best buy tadalafil generic
http://amangeab.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:32 ق.ظ

Fine write ups. Regards.
generic cialis 20mg uk cialis 20mg preis cf cilas if a woman takes a mans cialis cipla cialis online we like it cialis price the best site cialis tablets costo in farmacia cialis cialis name brand cheap click here to buy cialis
Buy cialis
شنبه 25 خرداد 1398 12:35 ب.ظ

This is nicely said. .
cialis soft tabs for sale tadalafil 5mg cuanto cuesta cialis yaho compare prices cialis uk price cialis best cialis online deutschland cialis super kamagra click now buy cialis brand cialis 20 mg effectiveness buy brand cialis cheap
http://backtechvi.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 10:28 ب.ظ

Thank you! Wonderful stuff.
cialis en mexico precio cialis 5 mg buy cialis 20 mg cost cialis coupon enter site natural cialis cialis 20 mg click now cialis from canada generic cialis pill online cialis daily dose generic i recommend cialis generico
http://volpimat.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:18 ق.ظ

With thanks, Very good information.
cialis et insomni cialis side effects cialis billig generic cialis pro generic cialis pill online sublingual cialis online cialis dosage recommendations click here to buy cialis trusted tabled cialis softabs cialis generic
Buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:52 ب.ظ

You explained that superbly!
cialis herbs ou trouver cialis sur le net buy cialis online nz click here take cialis low cost cialis 20mg 5 mg cialis coupon printable non 5 mg cialis generici buy cialis uk no prescription cialis en 24 hora cost of cialis cvs
http://ekecchot.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:25 ق.ظ

Kudos. Lots of facts!

venta cialis en espaa we choice free trial of cialis cialis for sale south africa we choice cialis uk cialis therapie walgreens price for cialis prescription doctor cialis cialis kaufen venta cialis en espaa buy cialis cheap 10 mg
cialis 5 mg cost walmart
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:22 ب.ظ

You actually reported this wonderfully.
generic cialis levitra prix cialis once a da cialis 5mg cialis usa cost cialis 5mg prix how much does a cialis cost cialis 20mg prix en pharmacie cialis 20mg preis cf cialis 20 mg cialis 20 mg best price
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:37 ق.ظ

Cheers. A good amount of knowledge.

look here cialis order on line we choice free trial of cialis cialis 20 mg cialis coupon deutschland cialis online cialis pills price each cialis authentique suisse cipla cialis online can i take cialis and ecstasy we like it cialis price
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:39 ق.ظ

You suggested this wonderfully.
prices for cialis 50mg we choice cialis pfizer india the best site cialis tablets cialis generico milano click now cialis from canada cialis 5mg cialis 05 how do cialis pills work cialis generic availability cialis para que sirve
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 06:53 ب.ظ

Great write ups. Regards.
generic cialis pill online cost of cialis cvs cialis uk cialis farmacias guadalajara cialis generique cialis professional from usa how much does a cialis cost cialis for sale order generic cialis online cialis daily dose generic
http://studioitalia.pl/pl/kategoria/kuchnie
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 07:16 ق.ظ
スーパーコピー送料無料安心します老舗ブランドバッグ財布
http://midirectorioempresarial.es/estudiantes-de-carrera-solidaria/
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 07:16 ق.ظ
ルイヴィトン財布コピー,シャネルコピー,グッチコピー,エルメスコピー,ブランドスーパーコピー激安
http://www.hotel-marine.com/pratique/
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 07:15 ق.ظ
スーパーコピー時計,スーパーコピーバッグ,スーパーコピーブランド商品は好評通販中!日本国内で 超人気スーパーブランドコピー激安通販専門店
http://old-2014.rsu.edu.ru/node/2089
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 07:15 ق.ظ
ルイヴィトンコピー販売、ルイヴィトンコピー激安、代引きを象徴するデザインであると言っても大げさではないルイヴィトンブランドコピーは
https://www.sheetplantassociation.com/content/first-pak
چهارشنبه 28 فروردین 1398 07:11 ب.ظ
スーパーコピー時計販売、最高級ブランド時計スーパーコピーは品質2年保証で、
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 02:42 ب.ظ

With thanks. A good amount of facts.

north west pharmacies canada canadian prescriptions online canadian rx drugstore online canada canada pharmacies canadian drug canada pharmacies online prescriptions canadian drug store canada online pharmacies medication online pharmacies legitimate
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 12:37 ق.ظ

You mentioned this effectively!
buying cialis on internet we choice cialis pfizer india generic cialis at the pharmacy cialis canada cialis dosage cialis et insomni we recommend cialis info how do cialis pills work venta cialis en espaa cialis taglich
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:09 ق.ظ

Many thanks! An abundance of facts!

cialis generika in deutschland kaufen cialis ahumada cipla cialis online acheter cialis meilleur pri calis buy cialis online cheapest canadian drugs generic cialis cialis generic tadalafilo trusted tabled cialis softabs
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:14 ق.ظ

You expressed that very well!
cialis 20 mg cut in half cialis canada cialis 5 mg tadalafil 5mg cialis 05 weblink price cialis look here cialis order on line cialis flussig cialis 5 mg cialis online holland
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic