SURES

من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح میدهم، زیراترسیم کردن سریعتر است و مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی میگذارد

شنبه 16 آذر 1392

طراحی مسجد

نویسنده: REZA deylami   

طراحی مسجد
یکی از مهمترین گونه‎های معماری در طول تاریخ، معماری مذهبی بوده است، بگونه‎ای که بخش مهمی از آثار ماندگار معماری جهان را فضاهای آرامگاهی و عبادتگاهی تشکیل می‎دهد. معماری مساجد به عنوان فضاهای عبادتگاهی مخصوص دین اسلام، مهمترین نمود معماری اسلامی محسوب می‎شود که در پهنه گسترده جغرافیای سرزمین‎های اسلامی از تنوع و گونه‎گونی خاصی از نظر نحوه طراحی و چگونگی برخورد با اقلیم خاص آن مناطق برخوردار است. در معماری ایرانی نیز که بخش عمده‎ای از تاریخ آن را دوران پس از اسلام تشکیل می‎دهد، نمونه‎ها و گونه‎های متنوعی از مساجد در دوره‎های مختلف تاریخی و نیز در مناطق مختلف اقلیمی ـ جغرافیایی قابل مشاهده و بررسی است. از زمان پیدایش اسلام تا چند قرن پیش، تغییرات مختلفی در الگوی طراحی مسجد ایجاد شده و نهایتاً در دوره صفوی الگوی چهارایوانی ابداع شده است که تکامل الگوهای پیشین محسوب می‎شود. اما در عصر حاضر با توجه به تحولات بنیادین نظری و تکنولوژیکی ایجاد شده در حوزه معماری، طراحی مسجد چنانکه شاید و باید نتوانسته است به الگوهای موفق و همگام با تحولات زمانه دست یابد که این امر بخوبی در ایران و اغلب کشورهای اسلامی مشهود است.

طراحی خلاقانه مسجد برای معماران کنونی بخصوص معماران جوان و دانشجویان معماری با در نظر گرفتن توأمان ارزش‎های زیبایی‎شناسانه جدید و نیز ارزش‎های نمادین و فکری و مذهبی جامعه، از دشواری‎ها و پیچیدگی‎های خاصی برخوردار است. بخش عمده‎ای از این پیچیدگی به برداشت‎ها و تصاویر ذهنی مردم از سوژه مسجد و نیز اندیشه‎های مذهبی و سنت‎گرای موجود در میان اقشار مختلف جامعه برمی‎گردد. تفکر و ذهنیت غالبی که امروزه از مسجد در فضای فکری جامعه وجود دارد، لزوماً بنایی با گنبد و طاق و منار می‎باشد. این تصویر ذهنی به یکباره و در شرایط حاضر ایجاد نشده است، بلکه طی قرن‎ها در ذهن مردم شکل گرفته و به آسانی‎ نمی‎توان آن را تغییر داد و یا از بین برد.
طراحی مسجد در دوره معاصر نیازمند خلاقیت و اندیشه‎های جدیدی است که بتواند فرم‎های جدید معماری امروز را به نوعی با ارزش‎های فکری و نمادین موجود در جامعه تطابق دهد و الگو یا الگوهای جدید و نسبتاً پایداری از طراحی مسجد را به جامعه عرضه کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به اینکه عصر حاضر عصر کثرت اندیشه‎ها و نظریه‎هاست، دیگر نمی‎توان در دوره معاصر یک الگوی ثابت برای معماری مسجد متصور شد، بلکه به تعداد طراحان و معماران موجود، الگوهای مختلف و متنوعی برای طراحی مسجد وجود خواهد داشت. آنچه در این میان از اهمیت خاصی برخوردار است، ارائه نمونه‎های موفق از معماری مسجد در دوره کنونی می‎باشد، بطوریکه این نمونه‎ها با ارزش‎های و نمادهای ذهنی مردم سازگار بوده و در فضای فکری جامعه از مقبولیت برخوردار باشند.

معماران معاصر ایران رویه‎های مختلفی را در طراحی مسجد اتخاذ کرده‎اند. بررسی نمونه‎های امروزی مساجد نشان می‎دهد که سه رویکرد در معماری معاصر مساجد وجود دارد که این رویکردها بطور کلی در معماری معاصر ایران نیز قابل مشاهده و بررسی هستند:
ـ رویکرد سنتی: طراحی و ساخت مساجد بر اساس الگوهای قدیمی
ـ رویکرد مدرن: استفاده از فرم‎ها و الگوهای مدرن در عناصر مختلف معماری مسجد
ـ رویکرد تلفیقی: تلفیق فرم‎ها و مصالح مدرن با نمادهای سنتی مسجد از قبیل طاق و گنبد

اصولاً هر اثر معماری را می‎توان از دو جنبه بررسی و تجزیه و تحلیل نمود:
1. از لحاظ فرم یا شكل
2. از لحاظ محتوا یا مفهوم
در مقاطع مختلف تاریخ معماری، این دو جنبه معماری یعنی فرم و محتوا بر یكدیگر تأثیر نهاده‌اند و در مواردی فرم بر محتوا یا برعكس محتوا بر فرم برتری یافته است. معماری مذهبی بخصوص معماریاسلامی ـ ایرانی نیز از این امر مستثنی نیست. حتی می‌توان گفت این معماری در طول تاریخ به مفاهیم بیشتر از فرم‎ها توجه نشان داده و الگوهای مختلفی از طراحی را بر مبنای مفاهیم پایدار و درونی خود تجربه نموده است.
اكنون نیز در این برهه از زمان، در طراحی مساجد می‌توان از دو منظر به گذشته نگاه كرد و از آن بهره جست:
1. برداشت فرمی یا شكلی
2. برداشت محتوایی یا مفهومی
برداشت فرمی، بازنمایی نظیر به نظیر عناصر و الگوهای طراحی معماری گذشته در معماری امروز، یعنی استفاده از قوس‎ها، طاق‎ها، گنبد، مناره یا الگوهای مختلف بصورت تقلیدی است. در مقابل، برداشت محتوایی توجه به مفاهیم بنیادین معماری اسلامی همچون ریتم، تكرار، هندسه، تقارن و سلسله مراتب و پیاده نمودن این مفاهیم در قالب فرم‎های معماری امروز می‌باشد.
به نظر می‌رسد، در عصر كنونی برداشت محتوایی بسیار مناسب‌تر و باارزش‎تر از برداشت فرمی باشد، چرا كه فرم‎های معماری سنتی در طول سالیان دراز ثابت نمانده‌اند و در هر دوره فرم‎های جدید تجربه شده و جایگزین فرم‎های قبلی گشته‌اند، بگونه‌ای كه معماران ایرانی از زمان پذیرش اسلام تا دوره صفویه و حتی قاجار در پی تجربه طرح‎ها و الگوهای مختلف مسجد بوده‌اند تا اینكه تقریباً در دوره صفویه به الگوی واحد چهارایوانی دست یافته‎اند و از آن زمان تاكنون تغییر عمده‌ای در الگوی مسجدسازی روی نداده است. بنابراین معماری گذشته ما كه بدان افتخار می‌كنیم، هیچ ابائی از تجربه فرم‎ها و الگوهای جدید در قالب مفاهیم مشخص نداشته ‌است. اكنون نیز روحیه تنوع‎طلبی و خلاقیت بشر، تحولات زمانه و پیشرفت تكنولوژی، بیان نوینی از فرم در معماری مسجد می‌طلبد. برای رسیدن به این بیان نوین، بسته به دیدگاه‎ها و نگرش‎های متنوع طراحان استراتژی‎های مختلفی می‎توان در طراحی در نظر گرفت که این موضوع خود نیازمند بحث جداگانه‎ای است.

نكته مهمی که در معماری اماکن مذهبی باید در نظر داشت، این است که در این نوع معماری نباید اسیر فرم‎ها شویم، چرا كه در روند تحول تاریخی این معماری محتوا یا مفهوم همیشه پررنگ‎تر از فرم بوده و امروزه نیز بایستی مفاهیم طراحی مسجد بیشتر از شكل یا فرم آن مورد توجه قرار گیرد. توجه به الگوهای طراحی و مفاهیم نهفته آنها در طراحی مسجد، می‎تواند ما را در آفرینش فرم‎های متنوع و جدید یاری رساند، بدون اینكه متوسل به بازنمایی فرم‎های سنتی شویم.
برای طراحی نمادهای مسجد همچون گنبد و منار باید در فلسفه پیدایش این عناصر دقت و تأمل نمود. به عنوان مثال كاربرد گنبد در ابتدا دلیل سازه‌ای داشته و به مرور زمان تبدیل به یك نماد یا نشانه برای مسجد شده است. پس اكنون اگر ما از گنبد استفاده كنیم، تنها توجیه‌مان می‎تواند نمادپردازی باشد، بنابراین اگر ما گنبد را به عنوان یك نشانه بپذیریم، چه دلیلی دارد كه از همان گنبدهای سنتی استفاده كنیم. آیا نمی‌توان نمادها را با فرم‎های جدید به‌روز كرد و با تكنولوژی روز مطابقت داد و در عین توجه به گذشته، نیم نگاهی به آینده داشت؟ همین مسأله در مورد منار و سایر عناصر سنتی طراحی مسجد نیز صدق می‌كند. به بیان دیگر نمادها و نشانه‎های تاریخی مسجد (گنبد، منار و سردر) می‎توانند در قالب فرم‎های مدرن به نشانه‌های جدید معماری امروزی مسجد تبدیل شوند.
در یك كلام، معماری مسجد صرف نظر از یك فرم خاص و محدود باید بگونه‌ای باشد كه هر انسانی را به خضوع و سجود در برابر خداوند متعال وادارد. در عین حال نمای بیرونی مسجد و حجم كلی آن باید تا حدودی بیانگر كاربری مذهبی ـ فرهنگی آن باشد.
فرهنگ‎سازی و تغییر نگرش مردم نسبت به معماری نوین مسجد، وظیفه سنگینی است كه بر دوش همه معماران و بخصوص معماران جوان قرار دارد و بدیهی است این امر با تلاش معدودی از معماران و در یك مدت زمان محدود محقق نمی‎شود. ما وارث میراث ارزشمندی از هنر ایرانی ـ اسلامی هستیم كه در طول تاریخ هیچگاه دچار ایستایی و ركود نشده و در هر برهه از زمان بدور از هرگونه تعصب كوركورانه، با اخذ مفاهیم مختلف از فرهنگ‎های گوناگون و تلفیق آنها با عقاید خویش به حیات خود ادامه داده است و اینک وظیفه ماست كه این كاروان عظیم و پربار را در مسیر مناسب هدایت كنیم و به نسل آینده بسپاریم و این امر مستلزم توجه به پویایی و نوگرایی، با تکیه بر مفاهیم مذهبی و تاریخی معماری مسجد می‎باشد.

نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:44 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
pharmacy canada online prescriptions canadian pharmacy king drugs for sale in uk northwest pharmacies in canada trusted pharmacy canada discount canadian pharmacies canada pharmacies canadian medications drugs for sale on internet is trust pharmacy in canada legitimate
http://seamsthefqui.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 06:48 ق.ظ

Wonderful facts. Thanks a lot!
cialis 100mg suppliers cialis generico in farmacia where cheapest cialis the best choice cialis woman cialis kaufen price cialis wal mart pharmacy cialis 5 effetti collaterali buy cialis online legal cialis side effects dangers can i take cialis and ecstasy
http://nockwebcdoc.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:49 ب.ظ

Fine write ups. With thanks.
5 mg cialis coupon printable cialis pills in singapore generic cialis levitra miglior cialis generico pastillas cialis y alcoho tadalafil 20 mg cialis cipla best buy cialis rezeptfrei sterreich cialis efficacit cialis sale online
buy cialis online us
یکشنبه 2 تیر 1398 12:03 ق.ظ

You actually expressed it fantastically!
canadian discount cialis cialis generique 5 mg cialis mit grapefruitsaft buy cialis online nz cialis name brand cheap order cialis from india click now buy cialis brand cialis professional from usa tadalafil 5mg cialis generisches kanada
il cialis quanto costa
شنبه 1 تیر 1398 07:17 ق.ظ

You stated it terrifically!
cialis side effects cialis en mexico precio warnings for cialis venta de cialis canada tadalafil 5mg how to buy cialis online usa tadalafil 10 mg cialis sicuro in linea cialis generico in farmacia tadalafilo
http://calomen.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:00 ب.ظ

Really many of valuable info.
trusted tabled cialis softabs only best offers cialis use buy online cialis 5mg cialis savings card 200 cialis coupon cialis 100mg suppliers cialis generic availability acheter cialis kamagra side effects of cialis cialis rckenschmerzen
http://ryacentca.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:51 ق.ظ

You have made your point pretty nicely.!
il cialis quanto costa cialis for sale south africa buy online cialis 5mg cialis generico milano cialis kaufen cialis tablets cialis online napol cialis 20 mg cost click here cialis daily uk cialis pas cher paris
http://inkhepin.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:54 ق.ظ

Thank you! Useful stuff!
how to buy cialis online usa cialis taglich buy original cialis generic cialis levitra cialis uk next day buy cialis online buy cialis sample pack only now cialis 20 mg cialis tablets for sale usa cialis online
Cialis prices
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:31 ب.ظ

Wonderful facts. Thanks.
sublingual cialis online generico cialis mexico cialis 5 mg generic cialis levitra cialis coupon cialis generico in farmacia viagra vs cialis vs levitra the best choice cialis woman cialis rezeptfrei sterreich cialis e hiv
http://antoci.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:48 ق.ظ

Wow all kinds of fantastic advice.
look here cialis order on line buy online cialis 5mg only here cialis pills opinioni cialis generico cialis online napol cialis dosage cialis side effects dangers cialis pills price each the best site cialis tablets effetti del cialis
Buy cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:27 ب.ظ

You suggested it exceptionally well!
weblink price cialis cialis kaufen wo link for you cialis price cialis price thailand cialis for bph cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg funziona cialis 50 mg soft tab generic cialis in vietnam
http://blacenra.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:48 ق.ظ

Regards, An abundance of info.

click here cialis daily uk cialis kamagra levitra dosagem ideal cialis cialis e hiv generic for cialis try it no rx cialis we choice free trial of cialis cialis patent expiration cialis 20 mg cialis 200 dollar savings card
http://raugrilgia.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 12:59 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
india cialis 100mg cost 5 mg cialis coupon printable deutschland cialis online cialis prezzo in linea basso import cialis cialis 30 day trial coupon prescription doctor cialis where do you buy cialis fast cialis online cialis per paypa
http://bosdaefran.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 10:47 ب.ظ

You actually said that terrifically!
generic cialis 20mg uk 5 mg cialis coupon printable cialis tadalafil look here cialis cheap canada rx cialis para comprar weblink price cialis the best choice cialis woman viagra vs cialis how does cialis work cialis 5 mg schweiz
http://tuabyde.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:07 ب.ظ

Information certainly considered!!
cialis soft tabs for sale we recommend cheapest cialis viagra cialis levitra deutschland cialis online brand cialis generic order cialis from india cialis side effects dangers cialis for sale south africa cialis dosage when will generic cialis be available
http://eligun.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:42 ق.ظ

You actually reported it wonderfully.
precios cialis peru generic cialis at walmart prix cialis once a da cialis daily new zealand buy cheap cialis in uk tadalafil 20mg cialis usa cost tadalafilo purchasing cialis on the internet cialis prezzo in linea basso
http://blogbirthvers.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:47 ب.ظ

You've made the point.
side effects for cialis purchase once a day cialis we use it 50 mg cialis dose where cheapest cialis warnings for cialis cialis 30 day sample achat cialis en suisse we use it 50 mg cialis dose comprar cialis navarr cialis 5 mg buy
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:17 ق.ظ

Very good facts. Thanks!
how much does a cialis cost cialis prices we like it cialis soft gel 200 cialis coupon cialis generico milano buying brand cialis online cialis free trial acheter cialis meilleur pri brand cialis nl cialis generico postepay
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:21 ق.ظ

Whoa all kinds of wonderful information!
free generic cialis estudios de cialis genricos generic cialis cialis 20 mg cost 200 cialis coupon viagra cialis levitra cialis cost cialis professional from usa cialis 5 mg schweiz cialis farmacias guadalajara
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 07:59 ب.ظ

Amazing loads of useful material.
cialis dosage recommendations we choice cialis uk cialis tadalafil online overnight cialis tadalafil cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg effetti collateral cialis online generic cialis review uk buy cialis online legal 5 mg cialis coupon printable
http://old-2014.rsu.edu.ru/node/64
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 07:03 ب.ظ
世界有名なブランドコピー商品激安通販!人気のルイヴィトン靴、シャネル靴、グッチ靴、ル ダウン靴
https://www.hsq.de/index.php/qfooter
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 07:02 ب.ظ
ブランドバッグコピー(N級品)激安通販
http://evergreenecoresort.com/4/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 07:02 ب.ظ
ルイヴィトンスーパーコピー専門店|ブランドコピー財布
http://biznesars.ru/blog/350487476
شنبه 31 فروردین 1398 04:36 ق.ظ
主に 取り扱う商品,コピーシャネル財布,シャネル財布コピーなどのブランドコピー商品。
http://www.siv-marsens.ch/node/206
شنبه 31 فروردین 1398 04:35 ق.ظ
業界最高峰のスーパーコピーブランドは本物と同じ素材を採用しています。ブランド正規品と同じな革、金具を使って、スーパーコピー品を再現します。
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 03:47 ب.ظ

You revealed this adequately.
top rated canadian pharmacies online canadian pharmacies stendra pharmacy canada plus buy vistagra usa canadian online pharmacy canadian pharmacys cialis canadian pharmacy northwest pharmacies online canadian pharmacies online prescriptions trust pharmacy canada
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 01:02 ق.ظ

Helpful material. Thanks.
cialis purchasing viagra vs cialis cialis lilly tadalafi where to buy cialis in ontario price cialis per pill compare prices cialis uk cialis preise schweiz only now cialis 20 mg buy cialis cheap 10 mg cialis coupon
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:34 ق.ظ

Well spoken without a doubt! !
cialis qualitat canadian discount cialis india cialis 100mg cost precios de cialis generico cialis efficacit order generic cialis online acquisto online cialis acquistare cialis internet non 5 mg cialis generici cialis sicuro in linea
buy cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:29 ق.ظ

With thanks! Quite a lot of information.

usa cialis online side effects for cialis prix de cialis cialis kaufen generic cialis cialis from canada cialis super acti cialis generic availability i recommend cialis generico cialis pills
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:03 ق.ظ

Kudos, I value this!
generic cialis pill online how do cialis pills work venta cialis en espaa canadian drugs generic cialis cialis online cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis levitra buy brand cialis cheap cialis sicuro in linea cialis prices in england
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو