تبلیغات
SURES - مدیریت شهری

SURES

من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح میدهم، زیراترسیم کردن سریعتر است و مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی میگذارد

پنجشنبه 1 اردیبهشت 1390

مدیریت شهری

نویسنده: REZA deylami   

تعاریف مختلف و متفاوتی برای مدیریت، ارائه شده‌است که برخی از آنها، عبارتند از

مدیریت، هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای نیل به اهداف است.

مدیریت، انجام دادن کارها، به وسیله و از طریق دیگران است.

 

اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و چون اینها، دارد، یکی از شاخه‌های جدید این درخت، مدیریت شهری است. روشن است که مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه‌ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد.

 

مدیریت شهری به زبان ساده تمامی مراحل پیاده سازی مدیریت در کالبد و اجتماع شهر است. شهر به عنوان پیچیده ترین مصنوع بشر نیازمند به مدیریتی با دارا بودن طیفی از ادراک از این پیچیدگی‌ها است

معیار‌های شناسایی شهر از گونه‌های غیر خود به طور معمول، میزان جمعیت، شغل غالب مردم ساکن، وجود شهرداری و مواردی اینگونه بوده‌است. امروزه، شهرها از دو جنبه اهمیت یافته‌اند: یکی بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد. [سعیدنیا، ۱۳۸۳، صص ۲۰ الی ۳۹]

 

ترکیب مدیریت و شهر مفهوم سازماندهی امور مربوط به برنامه ریزی، سازمان دهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل در محدوده شهر را تداعی می‌نماید. مفهومی که در کشور‌های مختلف به دلیل ساختار‌های سیاسی و رویکرد‌های اقتصادی، نهاد‌های متفاوتی را با الگو‌های متفاوتی در خود درگیر دارد.

 

استرن (steren) در سال ۱۹۹۳ طی مقاله‌ای در نشریه شهرها(Cities)بیان می‌کند که اصول کلی برای فهم مدیریت شهری وجود ندارد و مفهوم اصلی این واژه بسیار گیج کننده‌است. مدیریت شهری با توجه به سلیقه‌ها، ادارک افراد و همچنین اقتضای سیاسی – اجتماعی زمانهای مختلف معانی متفاوت داشته‌است. چنانچه ما در زمان کنونی نیز این اختلاف معانی ومفهوم را کاملا شاهد هستیم.


از نظر بانک جهانی مدیریت شهری یک فعالیت شبه تجاری برای دولت هاست. به عبارت دیگرمدیریت شهری یعنی اداره امور شهری و کارایی بیشتر برای استفاده از وام‌های بانک جهانی می‌باشد. بعضی اوقات مدیریت شهری بعنوان ابزاری برای اجرای سیاستگذاریهای شهری در نظر گرفته می‌شود که به مفهوم علم اداره جامعه می‌باشد.[جلال نعمت اللهی]

 

مدیریت شهری در جهان معاصر

 

سازمان ملل متحد، برای ارتقای مدیریت شهری و ارتقای مردمسالاری، بر پاره‌ای از موضوعها و اولویتها تاکید ویژه دارد که عبارتند از:

بازنگری در جایگاه و کارکردهای دولت

تلاش برای تعیین راهبردهای شهر با مشارکت نهادها و شهروندان

شفافیت کارکرد مالی در تمام سطوح

جریان آزاد اطلاعات، به عنوان لازمهٔ شفافیت و مشارکت

تأکید بر جایگاه رهبری مدیریت شهری

وجود ضابطه‌های اخلاقی برای رفتار مدیریت شهری

برنامه ریزی اجتماعی، از دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت. در آن دهه، دولت و مدیران شهرهای بزرگ دریافتند که ناآرامی‌های اجتماعی مانند قومی، نژادی و طبقاتی؛ تهدیدی برای پایداری اقتصادی و سیاسی در شهرها است. از اینرو، مقوله برنامه ریزی اجتماعی، اقبال و رواج یافت. در واقع، برنامه ریزی اجتماعی، به عنوان نشانه‌ای از برابری طلبی و مشارکت جویی دولت و مدیران شهر، تفسیر شد. (رمضانی خورشیددوست، ۱۳۸۲، ۳۸ – ۴۱)

 

با این حال نقطه شروع مدیریت شهری به معنای نوین آن را بایستی در تحولات دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی جست. در این زمان و پس از دوره رکود نسبی دهه ۸۰ مضامین و مفاهیم جدیدی در ارتباط با نقش و وظایف دولتها به وجود آمد و دولت رفاهی که در دهه ۷۰ ناکارآمدی خود را در مواجهه با رخدادهای جاری در زمینه‌های فنی و اجتماعی نشان داده بود جای خود را به دولت حداقلی داد و دولتهای محلی در پرتو مدیریت نوین دولتی به توانمندساز بدل شدند. فرایند تمرکززدایی نیز در تبدیل مدیریت شهری به یک فعالیت قدرتمند و داراری اختیارات قانونی سرعت بخشید. در گام اخر تحلیل اندیشه‌های پوزیتویستی در مقابل تفکرات انتقادی و ساختگرایانه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و شکست راه حلهای همسان در نقاط مختلف که از روی نمونه‌های غربی الگو برداری شده بودند (به عنوان نمونه طرحهای اقتصادی در امریکای لاتین) و تأکید بر حل مشکلات به صورت محلی در سبب تقویت بیش از پیش مدیریت شهری، علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه شد.

 

اهداف مدیریت شهری

ارتقای شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروه‌های کم درآمد

تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار

حفاظت از محیط کالبدی شهر

وظایف مدیریت شهری

 

یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد. بدین ترتیب «مدیر شهری» با «مدیر شهرداری» تفاوتهای بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است در حالیکه دومی بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها. بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.

آماده سازی زیرساخت‌های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها

آماده سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی، بهبود بهره وری و بهبود استاندارد‌های زندگی شهری

تنظیم فعالیت‌های تاثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت، سلامتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری

آماده ساختن خدمات و تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیت‌های مولد و عملیات کارآمد موسسه‌های خصوصی در نواحی شهری

برنامه ریزی استراتژیک

 


وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون)، تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و... نمی‌شود. بلکه جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود. یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید.

 

از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد.

 

بدین ترتیب «مدیر شهری» با «مدیر شهرداری» تفاوتهای بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است. در حالیکه دومی، بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها.

 

بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.

 

امروزه، شهرها از دو جنبه اهمیت یافته‌اند: یکی بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد

شهرهای بزرگ را می‌توان، یک سازمان بزرگ دانست. در این سازمان، مجموعه‌ای از نهادها و شیوه‌ها، در تعامل برای دستیابی به اهداف هستند. امروزه، مشارکت و تعامل، مفاهیمی محوری در مدیریت شهری اند. مدیریت شهری می‌کوشد تا بین نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی، رقابت و توازن ایجاد کند. همچنین، می‌کوشد تا بین سه وجه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تعادل و هماهنگی فراهم نماید تا زمینه‌های پیدایی شهر یکپارچه را فراهم کند.

 

مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است. پیش از آنکه به حکمرانی خوب بپردازیم باید دید که حکمرانی چیست؟ از نظر برنامه توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی عبارتست از ((استفاده از اختیارات قانونی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی (اجرایی) برای اداره امور کشور در همه سطوح آن. حکمرانی در بر گیرنده سازو کارها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می‌نمایند، حقوق قانونی خود را می‌طلبند و اختلافات خود را حل وفصل می‌نمایند.))[۴]

 

اضافه شدن لغت «خوب» سبب پیچیده تر شدن اوضاع می‌گردد. افراد، سازمانها، حکومتها و حاکمان حوزه شهری هر کدام با توجه به منافع و تجارب خود اقدام به ارائه تعریفی از حکمرانی خوب می‌نمایند. از دیدگاه کمیته اسکان سازمان ملل متحد، برنامه ریزی استراتژیک و فرایند تصمیم گیری فراگیر کلید‌های اصلی در حکمرانی خوب و پایدار در شهرها به شمار می‌روند. از نظر این کمیته: ((حکمرانی شهری مجموعه‌ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می‌نمایند. در واقع فرایندی مستمر از تطبیق و همسو سازی منافع متضاد و متفاوت افراد و گروههاست. این فرایند شامل نهادهای رسمی و غیر رسمی و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان است. حکمرانی شهری پیوندی نا گسستنی با رفاه شهروندان دارد. حکمرانی خوب شهری باید شهروندان را در دسترسی به مزایای شهروندی یاری رساند.))

 

با این حال نقطه شروع مدیریت شهری به معنای نوین آن را بایستی در تحولات دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی جست. در این زمان و پس از دوره رکود نسبی دهه ۸۰ مضامین و مفاهیم جدیدی در ارتباط با نقش و وظایف دولتها به وجود آمد و دولت رفاهی که در دهه ۷۰ ناکارآمدی خود را در مواجهه با رخدادهای جاری در زمینه‌های فنی و اجتماعی نشان داده بود جای خود را به دولت حداقلی داد و دولتهای محلی در پرتو مدیریت نوین دولتی به توانمندساز بدل شدند. فرایند تمرکززدایی نیز در تبدیل مدیریت شهری به یک فعالیت قدرتمند و داراری اختیارات قانونی سرعت بخشید.

 

حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است. این مؤلفه‌ها عبارتند از مشارکتی بودن، اجماع محوری، پاسخگویی، شفافیت، مسؤلیت پذیری، کارایی و اثر بخشی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون. حکمرانی خوب تضمین کننده کمینه شدن فساد، احترام به نظر اقلیتها و اقشار آسیب پذیر در انجام تصمیم گیری است. همچنین حکمرانی خوب در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسؤل است حکمرانی خوب در حکم محور اصلی فعالیتهایی است که در جهت افزایش مصالح عامه جامعه صورت می‌پذیرند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد[۳] ویژگیهایی را برای حکمرانی خوب برمی شمارد که از آن جمله به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 

مشارکت شهروندان در فرایند سیاستگذاری احترام به حاکمیت قانون که بسترساز مدیریت بی طرفانه و عادلانه امور است شفافیت، که زیربنای آن جریان آزادانه اطلاعات است پاسخگویی که بوسیله آن دولت، بخش خصوصی و دیگر نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی خود را در قبال آحاد مردم پاسخگو بدانند

آموزش دانشگاهی مدیریت شهری در ایران

 

دانشگاه‌ها به ترتیب تاسیس رشته در ایران عبارت‌اند از:

دانشگاه علامه طباطبایی .برای مطالعه ریز دروس و دریافت جزوه‌های درسی دانشگاه‌های مذکور به سایت مرجع مدیریت شهری مراجعه نمایید.

دانشگاه تهران

 

نظرات() 
buy cialis germany
جمعه 16 آذر 1397 03:18 ب.ظ

You actually expressed this superbly!
cialis patentablauf in deutschland tadalafil 5mg cialis pills boards cialis 30 day trial coupon cialis soft tabs for sale generic cialis cialis for sale south africa cialis for bph generic cialis with dapoxetine cialis 20 mg cost
buy cialis online best price
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:14 ب.ظ

Thanks a lot. I enjoy it.
overnight cialis tadalafil legalidad de comprar cialis buy generic cialis best generic drugs cialis cialis rezeptfrei does cialis cause gout cialis canada on line cialis kamagra levitra prezzo di cialis in bulgaria if a woman takes a mans cialis
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:42 ق.ظ

Very good knowledge. Regards!
does cialis cause gout buy generic cialis buy cialis online nz cialis generico in farmacia cialis 5 mg para diabeticos opinioni cialis generico cialis for sale south africa cialis alternative cialis australian price wow cialis 20
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:38 ق.ظ

You actually said this effectively.
achat cialis en itali tadalafil generic cialis diario compra viagra or cialis cialis preise schweiz tadalafil 5mg chinese cialis 50 mg cialis 5mg acquistare cialis internet buying cialis in colombia
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 09:05 ب.ظ

You mentioned that adequately.
generic cialis pill online cialis rezeptfrei acheter cialis meilleur pri fast cialis online cialis kaufen wo miglior cialis generico cialis for sale in europa achat cialis en suisse only here cialis pills cialis pills
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:15 ق.ظ

Kudos! Quite a lot of stuff.

cialis kaufen bankberweisung click here cialis daily uk preis cialis 20mg schweiz we recommend cialis best buy sublingual cialis online cialis rckenschmerzen preis cialis 20mg schweiz cialis vs viagra preis cialis 20mg schweiz how does cialis work
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 10:28 ب.ظ

Helpful information. With thanks!
non 5 mg cialis generici side effects for cialis cialis prices in england acheter cialis kamagra only best offers 100mg cialis cialis kamagra levitra cialis bula cialis generico lilly enter site natural cialis rx cialis para comprar
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 09:44 ق.ظ

Superb forum posts, Regards.
buying cialis overnight cialis name brand cheap cialis et insomni generic cialis soft gels buy cialis uk no prescription cialis tadalafil online acquisto online cialis warnings for cialis generic cialis at walmart i recommend cialis generico
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:56 ب.ظ

With thanks! Fantastic stuff.
order cialis from india cialis great britain cipla cialis online generico cialis mexico wow cialis 20 ou trouver cialis sur le net generic cialis 20mg tablets cialis prices in england cialis farmacias guadalajara we recommend cialis info
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:05 ق.ظ

Great stuff. Cheers.
cialis 20 mg effectiveness cialis venta a domicilio generic cialis 20mg uk buy cialis online acheter cialis kamagra cialis dosage recommendations buying cialis on internet buy online cialis 5mg only best offers cialis use no prescription cialis cheap
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 10:07 ب.ظ

You actually reported that wonderfully.
we recommend cialis info viagra vs cialis vs levitra purchase once a day cialis buy generic cialis cialis pills price each cialis generisches kanada cialis 10 doctissimo buy cialis online legal generic cialis at walmart generic cialis tadalafil
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 08:51 ق.ظ

Appreciate it. Loads of info!

side effects of cialis american pharmacy cialis usa cialis online fast cialis online what is cialis canadian drugs generic cialis cialis australian price we like it cialis soft gel dosagem ideal cialis buy cialis uk no prescription
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 09:35 ب.ظ

Cheers! Plenty of posts!

can i take cialis and ecstasy generic cialis levitra cialis 20 mg low cost cialis 20mg cialis arginine interactio cialis soft tabs for sale buy cialis uk no prescription tarif cialis france cialis generico lilly viagra cialis levitra
buy tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 09:40 ق.ظ

You reported this adequately.
side effects of cialis generico cialis mexico we choice free trial of cialis how much does a cialis cost cost of cialis cvs cilas how do cialis pills work precios de cialis generico cialis cuantos mg hay deutschland cialis online
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:39 ب.ظ

Thanks a lot, A good amount of info!

cialis prezzo al pubblico prezzo di cialis in bulgaria buy original cialis when can i take another cialis no prescription cialis cheap price cialis wal mart pharmacy precios de cialis generico when can i take another cialis cialis pills in singapore cialis canadian drugs
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:09 ق.ظ

Kudos! Helpful stuff!
cialis soft tabs for sale cialis without a doctor's prescription buy cialis sample pack cialis daily reviews cialis soft tabs for sale buying cialis on internet cialis manufacturer coupon achat cialis en suisse cialis generic tadalafil buy we use it cialis online store
buy tadalafil pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:30 ب.ظ

This is nicely expressed. !
usa cialis online achat cialis en suisse cialis reviews the best site cialis tablets click here to buy cialis buying cialis overnight cialis efficacit can i take cialis and ecstasy chinese cialis 50 mg cialis pills in singapore
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:34 ق.ظ

Well voiced without a doubt. .
cialis 5 effetti collaterali tadalafil 20mg cialis free trial we like it safe cheap cialis cialis kaufen cialis baratos compran uk 40 mg cialis what if i take viagra cialis levitra buying cialis on internet estudios de cialis genricos
Buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 04:05 ب.ظ

Cheers! Helpful stuff!
cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg cut in half cialis australia org recommended site cialis kanada cialis venta a domicilio enter site very cheap cialis buy cialis uk no prescription only best offers 100mg cialis cialis online napol acheter du cialis a geneve
online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 02:29 ب.ظ

Terrific information, Cheers.
buy viagra usa canadian pharmacy world northwest pharmacies online canadian online pharmacies buy viagra now canadian online pharmacies legal drugs for sale in mexico trusted pharmacy canada canadian pharmacy viagra brand canadian pharcharmy online24
cialissv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:09 ب.ظ

Amazing write ups, Thank you!
cialis 5 mg funziona cialis 5 effetti collaterali buy online cialis 5mg cialis purchasing cialis 20 mg effectiveness cialis usa cost when can i take another cialis cialis prices cialis tablets generic cialis at the pharmacy
viagra generic
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:32 ق.ظ

You definitely made your point.
where can i order viagra buy generic viagra uk viagra pharmacy viagra pharmacies buy viagra sildenafil online buy price viagra buy viagra plus viagra no rx buy viagra canada online viagra price
babecolate.com/where-to-buy-cialis-in-manila-2018.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:05 ق.ظ

Thank you! Quite a lot of information.

cialis 20 mg cost cialis flussig price cialis per pill how to buy cialis online usa we recommend cheapest cialis safe site to buy cialis online when can i take another cialis cialis generico in farmacia enter site 20 mg cialis cost cialis 5 effetti collaterali
Buy viagra online
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:23 ق.ظ

Useful forum posts. Thank you.
buying viagra online without prescription where can i buy the cheapest viagra how buy viagra buy viagra in store viagra purchase online how to purchase viagra buy viagra no rx buy viagra now online buy viagra tablets buy viagra without presc
Cialis pills
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:51 ق.ظ

Regards, Great information!
are there generic cialis cialis super kamagra cialis 20mg preis cf comprar cialis 10 espa241a enter site 20 mg cialis cost callus we recommend cialis info cialis 5 mg schweiz cialis 20 mg best price cialis prices
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 06:06 ق.ظ

Cheers. Excellent stuff.
rx cialis para comprar we like it safe cheap cialis recommended site cialis kanada cialis prezzo in linea basso brand cialis nl cialis for bph cialis rezeptfrei sterreich cialis para que sirve miglior cialis generico cialis pills in singapore
Skye
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:50 ق.ظ
It's awesome for me to have a web site, which
is beneficial in support of my experience. thanks admin
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :