تبلیغات
SURES - مدیریت شهری

SURES

من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح میدهم، زیراترسیم کردن سریعتر است و مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی میگذارد

پنجشنبه 1 اردیبهشت 1390

مدیریت شهری

نویسنده: REZA deylami   

تعاریف مختلف و متفاوتی برای مدیریت، ارائه شده‌است که برخی از آنها، عبارتند از

مدیریت، هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای نیل به اهداف است.

مدیریت، انجام دادن کارها، به وسیله و از طریق دیگران است.

 

اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و چون اینها، دارد، یکی از شاخه‌های جدید این درخت، مدیریت شهری است. روشن است که مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه‌ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد.

 

مدیریت شهری به زبان ساده تمامی مراحل پیاده سازی مدیریت در کالبد و اجتماع شهر است. شهر به عنوان پیچیده ترین مصنوع بشر نیازمند به مدیریتی با دارا بودن طیفی از ادراک از این پیچیدگی‌ها است

معیار‌های شناسایی شهر از گونه‌های غیر خود به طور معمول، میزان جمعیت، شغل غالب مردم ساکن، وجود شهرداری و مواردی اینگونه بوده‌است. امروزه، شهرها از دو جنبه اهمیت یافته‌اند: یکی بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد. [سعیدنیا، ۱۳۸۳، صص ۲۰ الی ۳۹]

 

ترکیب مدیریت و شهر مفهوم سازماندهی امور مربوط به برنامه ریزی، سازمان دهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل در محدوده شهر را تداعی می‌نماید. مفهومی که در کشور‌های مختلف به دلیل ساختار‌های سیاسی و رویکرد‌های اقتصادی، نهاد‌های متفاوتی را با الگو‌های متفاوتی در خود درگیر دارد.

 

استرن (steren) در سال ۱۹۹۳ طی مقاله‌ای در نشریه شهرها(Cities)بیان می‌کند که اصول کلی برای فهم مدیریت شهری وجود ندارد و مفهوم اصلی این واژه بسیار گیج کننده‌است. مدیریت شهری با توجه به سلیقه‌ها، ادارک افراد و همچنین اقتضای سیاسی – اجتماعی زمانهای مختلف معانی متفاوت داشته‌است. چنانچه ما در زمان کنونی نیز این اختلاف معانی ومفهوم را کاملا شاهد هستیم.


از نظر بانک جهانی مدیریت شهری یک فعالیت شبه تجاری برای دولت هاست. به عبارت دیگرمدیریت شهری یعنی اداره امور شهری و کارایی بیشتر برای استفاده از وام‌های بانک جهانی می‌باشد. بعضی اوقات مدیریت شهری بعنوان ابزاری برای اجرای سیاستگذاریهای شهری در نظر گرفته می‌شود که به مفهوم علم اداره جامعه می‌باشد.[جلال نعمت اللهی]

 

مدیریت شهری در جهان معاصر

 

سازمان ملل متحد، برای ارتقای مدیریت شهری و ارتقای مردمسالاری، بر پاره‌ای از موضوعها و اولویتها تاکید ویژه دارد که عبارتند از:

بازنگری در جایگاه و کارکردهای دولت

تلاش برای تعیین راهبردهای شهر با مشارکت نهادها و شهروندان

شفافیت کارکرد مالی در تمام سطوح

جریان آزاد اطلاعات، به عنوان لازمهٔ شفافیت و مشارکت

تأکید بر جایگاه رهبری مدیریت شهری

وجود ضابطه‌های اخلاقی برای رفتار مدیریت شهری

برنامه ریزی اجتماعی، از دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت. در آن دهه، دولت و مدیران شهرهای بزرگ دریافتند که ناآرامی‌های اجتماعی مانند قومی، نژادی و طبقاتی؛ تهدیدی برای پایداری اقتصادی و سیاسی در شهرها است. از اینرو، مقوله برنامه ریزی اجتماعی، اقبال و رواج یافت. در واقع، برنامه ریزی اجتماعی، به عنوان نشانه‌ای از برابری طلبی و مشارکت جویی دولت و مدیران شهر، تفسیر شد. (رمضانی خورشیددوست، ۱۳۸۲، ۳۸ – ۴۱)

 

با این حال نقطه شروع مدیریت شهری به معنای نوین آن را بایستی در تحولات دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی جست. در این زمان و پس از دوره رکود نسبی دهه ۸۰ مضامین و مفاهیم جدیدی در ارتباط با نقش و وظایف دولتها به وجود آمد و دولت رفاهی که در دهه ۷۰ ناکارآمدی خود را در مواجهه با رخدادهای جاری در زمینه‌های فنی و اجتماعی نشان داده بود جای خود را به دولت حداقلی داد و دولتهای محلی در پرتو مدیریت نوین دولتی به توانمندساز بدل شدند. فرایند تمرکززدایی نیز در تبدیل مدیریت شهری به یک فعالیت قدرتمند و داراری اختیارات قانونی سرعت بخشید. در گام اخر تحلیل اندیشه‌های پوزیتویستی در مقابل تفکرات انتقادی و ساختگرایانه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و شکست راه حلهای همسان در نقاط مختلف که از روی نمونه‌های غربی الگو برداری شده بودند (به عنوان نمونه طرحهای اقتصادی در امریکای لاتین) و تأکید بر حل مشکلات به صورت محلی در سبب تقویت بیش از پیش مدیریت شهری، علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه شد.

 

اهداف مدیریت شهری

ارتقای شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروه‌های کم درآمد

تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار

حفاظت از محیط کالبدی شهر

وظایف مدیریت شهری

 

یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد. بدین ترتیب «مدیر شهری» با «مدیر شهرداری» تفاوتهای بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است در حالیکه دومی بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها. بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.

آماده سازی زیرساخت‌های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها

آماده سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی، بهبود بهره وری و بهبود استاندارد‌های زندگی شهری

تنظیم فعالیت‌های تاثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت، سلامتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری

آماده ساختن خدمات و تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیت‌های مولد و عملیات کارآمد موسسه‌های خصوصی در نواحی شهری

برنامه ریزی استراتژیک

 


وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون)، تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و... نمی‌شود. بلکه جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود. یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید.

 

از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد.

 

بدین ترتیب «مدیر شهری» با «مدیر شهرداری» تفاوتهای بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است. در حالیکه دومی، بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها.

 

بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.

 

امروزه، شهرها از دو جنبه اهمیت یافته‌اند: یکی بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد

شهرهای بزرگ را می‌توان، یک سازمان بزرگ دانست. در این سازمان، مجموعه‌ای از نهادها و شیوه‌ها، در تعامل برای دستیابی به اهداف هستند. امروزه، مشارکت و تعامل، مفاهیمی محوری در مدیریت شهری اند. مدیریت شهری می‌کوشد تا بین نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی، رقابت و توازن ایجاد کند. همچنین، می‌کوشد تا بین سه وجه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تعادل و هماهنگی فراهم نماید تا زمینه‌های پیدایی شهر یکپارچه را فراهم کند.

 

مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است. پیش از آنکه به حکمرانی خوب بپردازیم باید دید که حکمرانی چیست؟ از نظر برنامه توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی عبارتست از ((استفاده از اختیارات قانونی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی (اجرایی) برای اداره امور کشور در همه سطوح آن. حکمرانی در بر گیرنده سازو کارها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می‌نمایند، حقوق قانونی خود را می‌طلبند و اختلافات خود را حل وفصل می‌نمایند.))[۴]

 

اضافه شدن لغت «خوب» سبب پیچیده تر شدن اوضاع می‌گردد. افراد، سازمانها، حکومتها و حاکمان حوزه شهری هر کدام با توجه به منافع و تجارب خود اقدام به ارائه تعریفی از حکمرانی خوب می‌نمایند. از دیدگاه کمیته اسکان سازمان ملل متحد، برنامه ریزی استراتژیک و فرایند تصمیم گیری فراگیر کلید‌های اصلی در حکمرانی خوب و پایدار در شهرها به شمار می‌روند. از نظر این کمیته: ((حکمرانی شهری مجموعه‌ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می‌نمایند. در واقع فرایندی مستمر از تطبیق و همسو سازی منافع متضاد و متفاوت افراد و گروههاست. این فرایند شامل نهادهای رسمی و غیر رسمی و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان است. حکمرانی شهری پیوندی نا گسستنی با رفاه شهروندان دارد. حکمرانی خوب شهری باید شهروندان را در دسترسی به مزایای شهروندی یاری رساند.))

 

با این حال نقطه شروع مدیریت شهری به معنای نوین آن را بایستی در تحولات دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی جست. در این زمان و پس از دوره رکود نسبی دهه ۸۰ مضامین و مفاهیم جدیدی در ارتباط با نقش و وظایف دولتها به وجود آمد و دولت رفاهی که در دهه ۷۰ ناکارآمدی خود را در مواجهه با رخدادهای جاری در زمینه‌های فنی و اجتماعی نشان داده بود جای خود را به دولت حداقلی داد و دولتهای محلی در پرتو مدیریت نوین دولتی به توانمندساز بدل شدند. فرایند تمرکززدایی نیز در تبدیل مدیریت شهری به یک فعالیت قدرتمند و داراری اختیارات قانونی سرعت بخشید.

 

حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است. این مؤلفه‌ها عبارتند از مشارکتی بودن، اجماع محوری، پاسخگویی، شفافیت، مسؤلیت پذیری، کارایی و اثر بخشی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون. حکمرانی خوب تضمین کننده کمینه شدن فساد، احترام به نظر اقلیتها و اقشار آسیب پذیر در انجام تصمیم گیری است. همچنین حکمرانی خوب در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسؤل است حکمرانی خوب در حکم محور اصلی فعالیتهایی است که در جهت افزایش مصالح عامه جامعه صورت می‌پذیرند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد[۳] ویژگیهایی را برای حکمرانی خوب برمی شمارد که از آن جمله به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 

مشارکت شهروندان در فرایند سیاستگذاری احترام به حاکمیت قانون که بسترساز مدیریت بی طرفانه و عادلانه امور است شفافیت، که زیربنای آن جریان آزادانه اطلاعات است پاسخگویی که بوسیله آن دولت، بخش خصوصی و دیگر نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی خود را در قبال آحاد مردم پاسخگو بدانند

آموزش دانشگاهی مدیریت شهری در ایران

 

دانشگاه‌ها به ترتیب تاسیس رشته در ایران عبارت‌اند از:

دانشگاه علامه طباطبایی .برای مطالعه ریز دروس و دریافت جزوه‌های درسی دانشگاه‌های مذکور به سایت مرجع مدیریت شهری مراجعه نمایید.

دانشگاه تهران

 

نظرات() 
http://specestia.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 02:55 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy this!
cialis italia gratis purchasing cialis on the internet cialis wir preise generic cialis 20mg tablets cialis 100 mg 30 tablet cialis in sconto cialis generique 5 mg costo in farmacia cialis cialis dose 30mg cialis uk next day
http://loytruslar.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:01 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
sialis cialis coupons printable cialis pills in singapore venta de cialis canada cilas tadalafil 5mg generic cialis 20mg uk canadian discount cialis best generic drugs cialis cialis 5 mg scheda tecnica
http://wyethanla.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:22 ب.ظ

Fine posts. Many thanks!
generic cialis in vietnam cialis baratos compran uk cialis dosage generic cialis at the pharmacy cialis uk next day achat cialis en europe achat cialis en europe cialis generic tadalafil buy tadalafil 20 mg generic cialis 20mg tablets
how to get cheap cialis
شنبه 1 تیر 1398 03:26 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis en mexico precio generic cialis at the pharmacy acheter du cialis a geneve legalidad de comprar cialis prices on cialis 10 mg cialis cost cialis generico prices for cialis 50mg cialis generique cialis generico milano
cialis pills in singapore
جمعه 31 خرداد 1398 11:23 ق.ظ

Cheers, Lots of tips.

cilas cialis 5 mg funziona preis cialis 20mg schweiz venta de cialis canada buy cialis online cialis rckenschmerzen acquisto online cialis cuanto cuesta cialis yaho enter site 20 mg cialis cost sublingual cialis online
cialis generic availability
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:49 ب.ظ

You actually revealed that very well.
cialis 30 day trial coupon where to buy cialis in ontario cialis kamagra levitra cialis generico in farmacia venta de cialis canada cialis prices in england tarif cialis france generic cialis in vietnam cilas cialis generic tadalafil buy
Cialis pills
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:28 ق.ظ

Thanks a lot, Helpful stuff.
warnings for cialis india cialis 100mg cost buy online cialis 5mg cialis 20 mg best price how much does a cialis cost 200 cialis coupon only now cialis 20 mg cialis 20 mg cialis kamagra levitra only now cialis 20 mg
can you get cialis over the counter
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:46 ق.ظ

Kudos, Loads of content.

5 mg cialis pharmacie en ligne cialis online prices for cialis 50mg cialis online nederland cialis generico milano where cheapest cialis buy cialis online generic cialis at the pharmacy cialis generika cialis 50 mg soft tab
Online cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:20 ق.ظ

You revealed that really well!
cialis uk acheter cialis kamagra wow cialis tadalafil 100mg cialis y deporte click here take cialis generic cialis review uk where do you buy cialis enter site 20 mg cialis cost cialis free trial cialis free trial
http://remsotech.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:14 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
generic cialis pro online prescriptions cialis prix de cialis click now cialis from canada cialis mit grapefruitsaft cialis dosage amounts trusted tabled cialis softabs cialis prices in england price cialis per pill 200 cialis coupon
cialis 5 mg for sale
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:12 ق.ظ

Tips very well utilized!!
cialis canada on line buy name brand cialis on line low cost cialis 20mg how does cialis work india cialis 100mg cost generic cialis soft gels generico cialis mexico generic cialis levitra weblink price cialis tarif cialis france
price cialis wal mart pharmacy
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:39 ب.ظ

With thanks! A lot of material!

cialis sicuro in linea acquisto online cialis cialis price in bangalore click here to buy cialis how does cialis work free cialis brand cialis generic where cheapest cialis preis cialis 20mg schweiz cialis billig
tarif cialis france
شنبه 25 خرداد 1398 09:34 ق.ظ

You stated it really well!
where do you buy cialis the best site cialis tablets cialis name brand cheap india cialis 100mg cost cialis 30 day trial coupon cialis manufacturer coupon cialis 5 mg schweiz try it no rx cialis prices for cialis 50mg preis cialis 20mg schweiz
http://hagase.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:33 ب.ظ

Valuable knowledge. Kudos!
cialis 20mg prix en pharmacie prix cialis once a da click now buy cialis brand safe dosage for cialis cost of cialis per pill cialis taglich online prescriptions cialis i recommend cialis generico cialis purchasing rx cialis para comprar
buy cheapest cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 04:58 ق.ظ

Incredible plenty of fantastic tips.
cialis italia gratis cialis y deporte cialis baratos compran uk cialis 5 mg buy cialis uk no prescription safe dosage for cialis tesco price cialis cialis side effects dangers estudios de cialis genricos cialis great britain
http://riaclamer.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:48 ب.ظ

Incredible a lot of excellent data!
buy cialis no prescription cialis cheap cialis 5mg prix cialis vs viagra cialis tablets australia buy cheap cialis in uk online cialis only best offers 100mg cialis overnight cialis tadalafil buy cialis cheap 10 mg
Buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:18 ق.ظ

Amazing facts. Thanks a lot.
prices for cialis 50mg when can i take another cialis cialis manufacturer coupon only best offers cialis use side effects for cialis how do cialis pills work we choice cialis pfizer india cialis 5 mg effetti collateral cialis reviews where do you buy cialis
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:13 ق.ظ

Incredible loads of superb advice.
online prescriptions cialis we recommend cialis info chinese cialis 50 mg cialis tablets cialis dosage recommendations cialis online nederland generic cialis in vietnam calis cialis mit grapefruitsaft 5 mg cialis coupon printable
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:56 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
generic low dose cialis buy cialis online generic cialis soft gels cialis generique 5 mg cialis super acti buy name brand cialis on line cialis 30 day trial coupon acheter cialis meilleur pri cialis for sale south africa we use it 50 mg cialis dose
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 06:05 ب.ظ

Well spoken certainly. .
only best offers 100mg cialis tesco price cialis cialis 30 day sample cialis kaufen cialis pills rezeptfrei cialis apotheke viagra vs cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis 20mg uk buy name brand cialis on line
buy cialis germany
جمعه 16 آذر 1397 03:18 ب.ظ

You actually expressed this superbly!
cialis patentablauf in deutschland tadalafil 5mg cialis pills boards cialis 30 day trial coupon cialis soft tabs for sale generic cialis cialis for sale south africa cialis for bph generic cialis with dapoxetine cialis 20 mg cost
buy cialis online best price
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:14 ب.ظ

Thanks a lot. I enjoy it.
overnight cialis tadalafil legalidad de comprar cialis buy generic cialis best generic drugs cialis cialis rezeptfrei does cialis cause gout cialis canada on line cialis kamagra levitra prezzo di cialis in bulgaria if a woman takes a mans cialis
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:42 ق.ظ

Very good knowledge. Regards!
does cialis cause gout buy generic cialis buy cialis online nz cialis generico in farmacia cialis 5 mg para diabeticos opinioni cialis generico cialis for sale south africa cialis alternative cialis australian price wow cialis 20
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:38 ق.ظ

You actually said this effectively.
achat cialis en itali tadalafil generic cialis diario compra viagra or cialis cialis preise schweiz tadalafil 5mg chinese cialis 50 mg cialis 5mg acquistare cialis internet buying cialis in colombia
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 09:05 ب.ظ

You mentioned that adequately.
generic cialis pill online cialis rezeptfrei acheter cialis meilleur pri fast cialis online cialis kaufen wo miglior cialis generico cialis for sale in europa achat cialis en suisse only here cialis pills cialis pills
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:15 ق.ظ

Kudos! Quite a lot of stuff.

cialis kaufen bankberweisung click here cialis daily uk preis cialis 20mg schweiz we recommend cialis best buy sublingual cialis online cialis rckenschmerzen preis cialis 20mg schweiz cialis vs viagra preis cialis 20mg schweiz how does cialis work
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 10:28 ب.ظ

Helpful information. With thanks!
non 5 mg cialis generici side effects for cialis cialis prices in england acheter cialis kamagra only best offers 100mg cialis cialis kamagra levitra cialis bula cialis generico lilly enter site natural cialis rx cialis para comprar
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 09:44 ق.ظ

Superb forum posts, Regards.
buying cialis overnight cialis name brand cheap cialis et insomni generic cialis soft gels buy cialis uk no prescription cialis tadalafil online acquisto online cialis warnings for cialis generic cialis at walmart i recommend cialis generico
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:56 ب.ظ

With thanks! Fantastic stuff.
order cialis from india cialis great britain cipla cialis online generico cialis mexico wow cialis 20 ou trouver cialis sur le net generic cialis 20mg tablets cialis prices in england cialis farmacias guadalajara we recommend cialis info
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:05 ق.ظ

Great stuff. Cheers.
cialis 20 mg effectiveness cialis venta a domicilio generic cialis 20mg uk buy cialis online acheter cialis kamagra cialis dosage recommendations buying cialis on internet buy online cialis 5mg only best offers cialis use no prescription cialis cheap
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :